Powrót do listy

Ewaluacja szkół doktorskich

Udostępnienie strony Systemu Ewaluacji Szkół doktorskich SEDok. Rozpoczęcie naboru kandydatów na ekspertów, którzy będą oceniać jakość kształcenia w szkołach doktorskich