Powrót do listy

Dostosowanie struktur danych PBN do nowej ustawy

Zaktualizowanie danych przechowywanych w rejestrze publikacji (PBN) o atrybuty wynikające z nowej treści rozporządzenia ds. POL‑on.