Powrót do listy

Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

Udostępnienie sprawozdań finansowych:

  • sprawozdanie z wykorzystania subwencji,
  • sprawozdanie finansowe,
  • sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
  • plan rzeczowo-finansowy,
  • sprawozdanie finansowe instytutów Sieci i Centrum Łukasiewicz,
  • plany finansowe instytutów Sieci i Centrum Łukasiewicz.