Powrót do listy

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie prowadzone na podstawie poprzedniego stanu prawnego. Moduł będzie dostępny do edycji do końca 2024 roku, czyli do zakończenia studiów doktoranckich przez doktorantów, którzy rozpoczęli je przed rokiem akademickim 2019/2020. Nie można już dodawać nowych studiów doktoranckich w tym module.