Powrót do listy

Postępowania awansowe

Są tu informacje o postępowaniach w sprawie nadania:

  • stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego prowadzonych przez podmioty szkolnictwa wyższego i nauki
  • tytułu naukowego profesora prowadzonych przez Radę Doskonałości Naukowej.

To także repozytorium dokumentów, takich jak:

  • rozprawy doktorskie wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim – teksty prac są wykorzystywane przez Jednolity System Antyplagiatowy
  • wnioski o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • wnioski o nadanie tytułu profesora
  • recenzje rozpraw doktorskich. 

Pomoc