Powrót do listy

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668 z późniejszymi zmianami) – tzw. p.s.w.n. lub ustawa 2.0
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL‑on z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U.2019.496 z późniejszymi zmianami) – tzw. rozporządzenie ws. POL‑on
  • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1669 z późniejszymi zmianami) – tzw. przepisy wprowadzające p.s.w.n.
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.392 z późniejszymi zmianami) – tzw. rozporządzenie ws. ewaluacji.