Powrót do listy

Patenty i prawa ochronne

Patenty, prawa ochronne na wzór użytkowy i wyłączne prawa hodowcy do odmiany roślin autorstwa pracowników oraz osób ubiegających się o stopień doktora.

Moduł może pobierać dane z zewnętrznych źródeł: OPS (Open Patent Service) i UPRP (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej). W module można powiązać twórcę patentu lub prawa z pracownikiem lub doktorantem, a także dodać oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięcia w ewaluacji.

Pomoc