Powrót do listy

Oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym

Oświadczenia osób kierujących podmiotem, w których potwierdzają, że dane wprowadzone do POL‑onu są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenia są składane co roku do 31 stycznia (za poprzedni rok kalendarzowy).

Pomoc