Powrót do listy

Osoby kierujące podmiotem

Dane osób kierujących podmiotem. Moduł powiązany z modułem Pracownicy.

Pomoc