Powrót do listy

Kto składa wniosek o dostęp

Kierownik instytucji, która chce uzyskać dostęp do systemu POL‑on, składa wniosek do Ministra Nauki. Wniosek ma formę elektroniczną, trzeba go wysłać przez ePUAP. 

Wzory wniosków:

Powyższe wnioski NIE obowiązują między innymi uczelni, instytutów badawczych i instytutów PAN. Tym instytucjom dostęp jest nadawany w toku rejestracji podmiotu w MNiSW.

We wniosku kierownik wskazuje administratora, który jako pierwszy uzyskuje konto w systemie. Administrator, który ma już konto, zakłada konta i przydziela role innym pracownikom.

Instytucja może powołać również koordynatora, który wspiera pracę instytucji w systemie POL‑on.