Powrót do listy

Kto może uzyskać dostęp do systemu POL-on

Dostęp do systemu przyznaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), a zasady jego przyznawania są określone w polskim prawie.

 Wśród instytucji, które mają dostęp do systemu, są:

 • uczelnie
 • instytuty naukowe i badawcze
 • instytuty międzynarodowe
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 • Narodowe Centrum Nauki
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Komisja Ewaluacji Nauki
 • Rada Doskonałości Naukowej
 • Polska Komisja Akredytacyjna
 • Sieć Łukasiewicz
 • Polska Akademia Nauk
 • Polska Akademia Umiejętności