Powrót do listy

Kto korzysta z danych w systemie POL-on

 • uczelnie
 • instytuty naukowe i badawcze
 • instytuty międzynarodowe
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 • Narodowe Centrum Nauki
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Komisja Ewaluacji Nauki
 • Rada Doskonałości Naukowej
 • Polska Komisja Akredytacyjna
 • Sieć Łukasiewicz
 • Polska Akademia Nauk
 • Polska Akademia Umiejętności