Powrót do listy

Kto i jak wprowadza dane do systemu POL-on

Danych dostarczają wszystkie uczelnie, instytuty badawcze i instytucje naukowe w Polsce – jest ich ponad 500. Wymaga tego polskie prawo. Wszystkie te instytucje odpowiadają również za aktualność danych.

Aby dana instytucja mogła wywiązać się z obowiązku sprawozdawczości w systemie, potrzebuje do niego dostępu. Szczegóły znajdziesz w zakładce Dostęp.

Dane mogą być wprowadzane do systemu POL‑on na 3 sposoby:

  • przez Rest API, czyli kanał, który umożliwia integrację systemu POL‑on z systemem dostawcy danych – dane są wtedy przesyłane automatycznie
  • w plikach XML – można je zaimportować do systemu, gdy danych jest dużo – na przykład w przypadku wykazów studentów, doktorantów czy pracowników
  • po zalogowaniu do systemu przez przeglądarkę internetową – bezpośrednio przez użytkowników na formularzach mających odpowiednie uprawnienia.