Powrót do listy

Jakie dane zbiera system

Do systemu POL‑on są wprowadzane podstawowe dane instytucji nauki i szkolnictwa wyższego.
To na przykład dane:

  • kierunków studiów
  • szkół doktorskich 
  • projektów i publikacji naukowych.

System POL‑on zbiera także dane osób. To przede wszystkim dane:

  • nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia
  • osób prowadzących działalność naukową oraz osób, które biorą udział w takiej działalności 
  • studentów
  • osób ubiegających się o stopień doktora
  • osób upoważnionych do podpisywania dokumentów.

Do systemu POL‑on wprowadzane są też różnego rodzaju pliki i dokumenty. To na przykład dokumenty z postępowań awansowych i dokumenty planistyczno-sprawozdawcze. 

Dane są zbierane w modułach. Pełną listę modułów i ich krótkie opisy znajdziesz w zakładce Moduły.