Powrót do listy

Jaki rodzaj dostępu można uzyskać

Zakres uprawnień użytkowników, którzy mają dostęp do systemu POL‑on, również reguluje prawo. W zależności od przyznanego dostępu użytkownicy mogą:

  • zarówno wprowadzać i edytować dane, jak i je przeglądać – takie uprawnienia mają wszystkie uczelnie, instytuty badawcze i inne instytucje naukowe
  • pobierać i edytować dane – takie uprawnienia ma na przykład Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz niektóre inne instytucje nadzorujące
  • pobierać, sprawdzać i przeglądać dane – takie uprawnienia mają:
    • Główny Urząd Statystyczny i Polska Komisja Akredytacyjna w zakresie określonym prawem
    • wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast w zakresie sprawdzania prawa studentów do Karty Dużej Rodziny
    • banki w zakresie danych potrzebnych do przyznania kredytu studenckiego.