Powrót do listy

Instytucje

Podstawowe informacje na temat instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, takie jak na przykład data utworzenia, rodzaj, kierownictwo, dane teleadresowe, struktura organizacyjna i filie. Są tu też informacje o działalności naukowej instytucji:

  • opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki
  • informację, czy podmiot prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa objęte ochroną informacji niejawnych
  • dyscypliny, w których prowadzona jest działalność naukowa
  • kategorie dla dyscyplin naukowych przyznane w wyniku ewaluacji działalności naukowej
  • organy nadające stopnie naukowe.

Pomoc