Powrót do listy

Historia systemu

 • 2011-2014 – Tworzymy system POL‑on
  Współpracujemy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Index Copernicus.
 • 2014-2018 – Przejmujemy pełną opiekę nad systemem
  Kierownictwo projektu obejmuje Marek Michajłowicz. Przebudowujemy system w związku z nowelizacją w roku 2014 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku.
 • 2015-2017 – System staje się oficjalnym źródłem danych dla systemów państwowych
  • dla Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
  • do algorytmu podziału dotacji dla szkolnictwa wyższego
  • w procesie ewaluacji jednostek naukowych.
 • 2018 – Dostajemy EUNIS Elite Award for Excellence
  System zostaje wyróżniony nagrodą EUNIS Elite Award for Excellence w kategorii systemów informatycznych w szkolnictwie wyższym w Europie.
 • od 2019 do dziś
  • Przebudowaliśmy system w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 roku. W ten sposób powstała nowa wersja systemu, nazywana POL‑on 2.0.
  • Dostosowaliśmy system do zbierania informacji na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki za lata 2017-2021.
  • W 2022 roku kierowniczką projektu zostaje Marta Niemczyk. Dotychczasowy kierownik Marek Michajłowicz awansuje na stanowisko zastępcy dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego ds. rozwoju oprogramowania.