Powrót do listy

Do czego potrzebujemy danych

Dane zebrane przez system POL‑on są wykorzystywane w działaniach instytucji publicznych, które wykonują zadania państwa. Na przykład, aby:

  • zarządzać polską nauką i szkolnictwem wyższym
  • analizować i planować wydatki
  • oceniać jakość kształcenia i potencjał naukowy instytucji
  • dokumentować postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora
  • wspierać pracę administracji publicznej – na przykład Rady Doskonałości Naukowej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
  • sporządzać statystyki publiczne w Głównym Urzędzie Statycznym.

Dzięki stworzonej w ten sposób bazie możemy również: