Powrót do listy

Dane finansowe instytucji

Informacje o wydatkach na badania naukowe i prace rozwojowe, źródłach finansowania, wynikach finansowych, przychodach z usług badawczych na zlecenie, przychodach z tytułu komercjalizacji.

Pomoc