Powrót do listy

Administracja

Dane użytkowników systemu i ich role. Moduł służy administratorowi do zakładania kont użytkownikom i zarządzania nimi.

Pomoc