Powrót do listy

Został udostępniony kurs e-learningowy „Ewaluacja 2022. Kryterium III” na platformie Navoica.pl.

W kolejnej części kursu o ewaluacji „Ewaluacja 2022. Kryterium III” zapraszamy Państwa do zapoznania się z trzecim kryterium ewaluacji, w którym oceniany jest wpływ działalności naukowej i artystycznej, jaką prowadzi podmiot szkolnictwa wyższego i nauki, na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Jest to rozwiązanie ewaluacyjne przyjęte w wielu krajach i opiera się ono na ocenie eksperckiej.

Wpływ społeczny, tj. wpływ działalności naukowej i artystycznej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, pozwala na pokazanie, że działalność naukowa realizowana m.in. na uczelniach akademickich, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk i międzynarodowych instytutach naukowych, oddziałuje nie tylko na świat akademicki, ale również na otoczenie społeczno-gospodarcze oraz pomaga społeczeństwu w rozumieniu kultury i historii. Kryterium III odnosi się zatem do postulatu głębszej interakcji świata nauki ze społeczeństwem oraz tzw. „trzeciej misji” uczelni.

W ramach tego kryterium docenione będą te jednostki, które przykładają dużą wagę do wdrażania rezultatów swoich działań, realnych efektów swoich badań i kontaktu ze społeczeństwem.

Szkolenie jest kontynuacją kursu „Ewaluacja 2022. Wstęp” oraz „Ewaluacja 2022. Kryterium I„; „Ewaluacja 2022. Kryterium II. Zanim przystąpicie Państwo do kursu omawiającego Kryterium III, rekomendujemy ukończenie kursu Ewaluacja 2022. Wstęp. Omawiane są w nim podstawowe zagadnienia dotyczące ewaluacji, w tym przede wszystkim podstawowe pojęcia dotyczące ewaluacji m.in. warunki uwzględnienia osiągnięć w ewaluacji, tzw. liczba minimum 12, liczba N, liczba 3N itd.

Poruszane zagadnienia są opisane prostym językiem i zilustrowane licznymi przykładami, co sprawia, że nauka jest łatwa i przyjemna.

Szczegółowy opis kursu jest dostępny pod tym linkiem, aby zapisać się na kurs należy mieć konto na platformie Navoica.pl.