Powrót do listy

Znacznik „prowadzenie badań”

Informujemy, iż znacznik „prowadzenie badań” (rejestrowany do tej pory w danych pracownika przy oświadczeniu o reprezentowanej dyscyplinie) obowiązuje jedynie dla innych instytucji naukowych. Dla pozostałych podmiotów wartość tę można wprowadzić za pośrednictwem REST API, jednakże nie zostanie ona zarejestrowana w systemie.

UWAGA! W imporcie za pośrednictwem pliku XML element dotyczący prowadzenia badań nadal jest obowiązkowy. Dla wszystkich podmiotów poza „inną instytucją naukową” podana wartość może być wartością losową, ponieważ jak w przypadku REST API nie zostanie ona zarejestrowana w systemie.