Powrót do listy

Zmiany w rejestracji źródeł finansowania umowy

Od 15.04.2022 r. dane dotyczące źródeł finansowania umowy dla podmiotów innych niż podmioty Sieci Badawczej Łukasiewicz nie będą już rejestrowane w systemie POL‑on 2.0.

Od tego dnia źródła wcześniej zarejestrowane nie będą prezentowane w module Pracownicy. Usunięta zostanie możliwość rejestracji i edycji tych wartości.

Specyfikacja XSD zostanie wkrótce zmodyfikowana. Dotychczasowa wersja XSD nadal obowiązuje, jednakże system podczas interpretacji danych pominie ww. elementy.