Powrót do listy

Zmiany w module Projekty naukowe

W dniu 04.10.2021 r. na środowisku produkcyjnym została wdrożona nowa wersja Systemu POL‑on 2.0, która zawiera zmiany dotyczące modułu Projekty naukowe.

Zmiany obejmują:

  • Poprawę usług REST API po atrybucie externalId
  • Prezentowanie numeru ORCID pracownika i osoby ubiegającej się o stopień doktora podczas pozwiązywania kierownika, dana o numerze ORCID pobierana jest bazy PBN
  • Rozszerzenie Słownika Instytucji finansującej o nowe pozycje: MEiN, Komisja Europejska
  • Rozszerzenie Słownika Nazwa konkursu, programu, przedsięwzięcia o nowe pozycje: GOSPOSTRATEG, INFOSTRATEG, TECHMATSTRATEG, ERA-NET, EUREKA, AAL.