Powrót do listy

Zmiany w harmonogramie POL-on

Informujemy, że wprowadzono zmiany w harmonogramie systemu POL‑on.

Zmiany mają związek z rozpoczęciem prac nad procesem oceny wydawnictw w systemie PBN, które uwzględniają gromadzenie zgłoszeń i ich ocenę przez Komisję Ewaluacji Nauki.

W związku z powyższym termin realizacji modułu Dane finansowe instytucji, który planowany był na koniec bieżącego roku, został przesunięty. Na chwilę obecną wdrożenie modułu zaplanowane jest na koniec pierwszego kwartału 2021 r.

O terminie wdrożenia modułu poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.