Powrót do listy

Zmiany na zestawieniu przyznanych kategorii naukowych

Zgodnie z ustaleniami z MEiN, w zestawieniu przyznanych kategorii naukowych (w module Instytucje > zakładka Działalność naukowa > zestawienie „Ewaluacja działalności naukowej”) w przypadku dyscyplin o zmienionej nazwie, wyświetlana jest obecnie aktualna nazwa dyscypliny dla przyznanej kategorii.
Analogicznie poprawka została wykonana w zestawieniu dostępnym na platformie RAD-on:  https://radon.nauka.gov.pl/dane/ewaluacja-dzialalnosci-naukowej.
Zmiana została wdrożona 01.08.2023 r.