Powrót do listy

Zmiany dotyczące oświadczeń o dyscyplinie i o liczbie N

W dniu 15 października 2020 r. wdrożono zunifikowane walidacje na wprowadzanie oświadczeń o dyscyplinie i o liczbie N w module Pracownicy – na 30 dni od dnia złożenia oświadczenia. Tym samym, walidacje na 21 dni od daty złożenia oświadczenia oraz na 30 dni od daty zatrudnienia pracownika zostały wyłączone i nie będą już stosowane.

Przypominamy, że wprowadzenie oświadczenia po terminie wymaga zgody MNiSW. Podmiot musi wystąpić do MNISW z pisemną, uzasadnioną prośbą w tym kontekście. Pisma w tej sprawie lub w sprawie korekt oświadczeń należy przekazywać do MNiSW wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez ePUAP.

Wyrażenie zgody przez MNiSW powoduje odblokowanie możliwości wprowadzenia pracownikowi oświadczeń do systemu. Oświadczenia mogą zostać wprowadzone w ciągu 14 dni od wyrażenia zgody przez MNiSW.