Powrót do listy

Zmiany dotyczące modułu Projekty naukowe

W dniach 0607.12.2021 r. na środowisku produkcyjnym została wdrożona nowa wersja Systemu POL-on 2.0, która zawiera zmiany dotyczące modułu Projekty naukowe.

 • Dodano możliwość rejestrowania projektów naukowych realizowanych przez federację (z możliwością dokonywania powiązania kierownika w projekcie z pracownikiem Instytucji wchodzącej w skład federacji).
 • Wdrożono walidację sprawdzającą czy podmiot wykazujący projekt naukowy jest realizatorem/współrealizatorem projektu. Zgodność badana jest na identyfikatorach Instytucji.
 • Wdrożono walidację sprawdzającą czy kierownik projektu jest rejestrowany w podmiocie będącym liderem projektu w Instytucji wykazującej projekt.
 • Wdrożono walidację sprawdzającą czy kierownik zespołu badawczego jest rejestrowany w podmiocie będącym współrealizatorem projektu w Instytucji wykazującej projekt.
 • Wdrożono walidację sprawdzającą czy zarejestrowany jest rekord z typem kierownika w projekcie w Instytucji wykazującej projekt.
 • Wdrożono walidację sprawdzającą czy kierownikom projektu nie nakładają się okresy kierowania projektem w Instytucji wykazującej projekt.
 • Poprawiono działanie pola dla słów kluczowych.
 • Dodano w historii rodzaj kanału jakim dokonano dodania, edycja danych – za pośrednictwem REST API
 • Zmieniono etykietę pola z „Liderem projektu jednostka zagraniczna” na „Czy jednostka zagraniczna?”
 • Poprawiono czas wyświetlania listy projektów w Instytucji oraz czas wyświetlania rekordu.
 • Dodano nową pozycję słownikową dla pola Rodzaj instytucji finansującej w sekcji Instytucje finansujące o wartości „międzynarodowa”.