Powrót do listy

Zmiana zakresu danych w sprawozdaniu S-10

Informujemy o zmianie zakresu danych, które powinny być wprowadzane w sekcji 7 sprawozdania S-10 GUS (Studenci i absolwenci − ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską): w sprawozdaniu za rok 2020 w tej sekcji należy wykazywać zarówno cudzoziemców, jak i Polaków.