Powrót do listy

Zmiana wprowadzania dat podczas rejestracji i edycji danych studiów na kierunku

W najbliższych dniach planujemy wdrożenie poprawki, która dotyczy wprowadzania dat podczas rejestracji i edycji danych studiów na kierunku w module Kierunki studiów.
Dotychczasowe pole „Data utworzenia” (uzupełniane ręcznie podczas rejestracji studiów na kierunku) zostanie zastąpione przez pole „Data rozpoczęcia prowadzenia studiów”, które będzie uzupełniane automatycznie na podstawie informacji wprowadzonej na poziomie uruchomień przypisanych do kierunku.

Dopóki dla danego kierunku nie zostaną wprowadzone uruchomienia, wspomniane pole będzie puste.
Zmiana ma na celu zapewnienie pełnej zgodności danych wprowadzanych w module Kierunki z wymogami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL‑on.
O wdrożeniu poprawki poinformujemy w osobnej aktualności.