Powrót do listy

Zmiana liczby odświeżeń modułu sprawozdawczego GUS

Od dnia 1 lipca 2020 r. ograniczona zostaje liczba odświeżeń modułu Sprawozdawczość GUS do jednej na dobę. Aktualizacja danych będzie dokonywana w godzinach porannych.
Prosimy o zwrócenie uwagi, że aby sprawozdanie mogło zostać zatwierdzone, wymagane jest, aby zostało przeliczone automatycznie po odesłaniu do korekty lub do zaimportowaniu do niego danych.