Powrót do listy

Zmiana godzin importu

W związku ze znaczącym przyrostem danych w systemie oraz rosnącą liczbą plików importowych, podjęta została decyzja o przesunięciu godzin wywołania procesu importu na godziny: 18:00 – 5:00. Jest to okres mniejszego obciążenia systemu, co powinno odbić się pozytywnie na ogólnej poprawie wydajności w standardowych godzinach pracy.