Powrót do listy

Zaproszenie na Hackathon API systemów POL-on / PBN / RAD-on

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w wydarzeniu: Hackathon API systemu POL‑on / RAD-on.

Wydarzenie odbędzie się 6 października br. w formule online – na platformie ZOOM oraz z wykorzystaniem bezpłatnego komunikatora internetowego Slack.

Wydarzenie skierowane jest do osób zajmujących się integracją systemu POL‑on 2.0 poprzez API w podmiotach szkolnictwa wyższego i nauki. Dodatkowo będzie możliwość skonsultowania możliwości użycia API systemu RAD-on.

Wydarzenie podzielone zostanie na dwie części:

Część informacyjna – 06.10.br. w godz. 9:45-10:00, platforma ZOOM.

W trakcie spotkania:

  • przedstawimy krótką prezentację na temat dostępnej dokumentacji API obu systemów,
  • omówimy krótko zakres tematyczny dla tego wydarzenia
    • wydarzenia w głównej mierze będzie poświęcone kluczowym obszarom ewaluacji w systemie POL‑on które można zasilać za pomocą API (patenty, projekty, osiągnięcia artystyczne, pracownicy, publikacje itp)
    • dodatkowo uwzględnimy zagadnienia takie jak orppd, osoby ubiegające się o stopień doktora, postępowania awansowe
    • szczegółowy plan zostanie przesłany wraz z informacjami o kanałach w późniejszym terminie

Część konsultacyjna/Hackathon – 06.10.br. w godz. 10:00-14:00, bezpłatny komunikator internetowy Slack

Część konsultacyjna odbędzie na platformie Slack, gdzie udostępnione zostaną kanały tematyczne i gdzie nasi konsultanci odpowiedzą na pytania oraz udzielą wyjaśnień na temat API systemów POL‑on / RAD-on. Ta szybka ścieżka komunikacji powinna umożliwić rozwiązanie problemów, które pojawiają się w takcie integracji systemów zewnętrznych z systemem POL‑on lub RAD-on.

Wydarzenie ma charakter Hackathon-u i nie jest szkoleniem z API.

Do udziału w spotkaniu prosimy o wytypowanie osób posiadających odpowiednią wiedzę techniczną z zakresu integracji systemów za pomocą REST API. Prosimy o wcześniejsze przygotowanie problematycznych zagadnień (prośba o posługiwanie się jedynie danymi testowymi). W przypadku wykrycia błędów API należy je zgłaszać niezwłocznie do działu Helpdesk (nie czekając na Hackathon).

Rejestracja odbywa się pod następującym adresem: https://zgloszenia.opi.org.pl/zgloszenia-opi-open-api/

Link do platformy Zoom oraz informacje o kanałach na platformie Slack, zostaną rozesłane do osób zarejestrowanych na dwa dni przed wydarzeniem.

Zachęcamy Państwa do uczestniczenia w naszym wydarzeniu i aktywności – szczególnie w części konsultacyjnej spotkania.

Poniżej znajdziecie Państwo materiały pomocnicze (do końca września br. zakres materiałów pomocy zostanie wzbogacony o dodatkowe scenariusze użycia):