Powrót do listy

Zaktualizowane specyfikacje plików wymiany danych

Na stronach pomocy systemowej w dniu 14.10.2019 r. zostały opublikowane finalne wersje nowych specyfikacji plików wymiany danych (XSD) opracowane na podstawie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji technicznych. Poniższe schematy mają umożliwić przekazania danych dotyczących m.in. studentów, doktorantów oraz pracowników  naukowych w ramach dostosowania do zmian wynikających z Ustawy 2.0. Funkcjonalność importu plików według poniższych schematów zostanie udostępniona zgodnie z harmonogramem wdrożeń nowego systemu, w grudniu 2019 r.

Na początku tygodnia zostaną opublikowane kolejne specyfikacje techniczne do Publikacji naukowych (dostosowanie systemu PBN) oraz do danych rejestru osób ubiegających się o stopień doktora.