Powrót do listy

Zablokowanie możliwości rejestrowania nowych studiów studenta (edycji i korekty przebiegu studiów oraz informacji o otrzymanych świadczeniach) na kierunkach studiów z POL-on 1.0

W związku z pracami związanymi z wdrożeniem nowego wykazu studentów w Systemie POL‑on 2.0 informujemy, że z dniem 1 października 2021 r., po ostatecznej migracji studentów do nowej wersji systemu, zostanie zablokowana możliwość rejestrowania przebiegu studiów i świadczeń dla studentów na kierunkach zarejestrowanych w POL‑on 1.0, które nie były kontynuowane po dniu 1 października 2019 r.

W odniesieniu do studentów, których dane zostały wprowadzone do POL‑on 1.0 przed dniem 1 października 2019 r. i których uczelnia nie aktualizowała w kolejnych semestrach, uczelniom zostanie zapewniona wyłącznie możliwość wprowadzenia informacji o skreśleniu studenta lub ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu zawodowego. Nie będzie natomiast możliwa edycja i korekta przebiegu studiów oraz uzupełnianie informacji o przyznanych świadczeniach dla studentów.

Uwaga! Powyższe ograniczenia edycji nie dotyczą aktywnych studentów, czyli danych studentów, które są aktualizowane zgodnie z bieżącym przebiegiem studiów, tj. nie dotyczą studiów, które realizowane są na uruchomieniach (na kierunku, poziomie, profilu) zarejestrowanych w POL‑on 2.0. Dla tych studiów zostaną zachowane funkcje edycji, umożliwiające rejestrowanie nowych studiów, semestrów oraz świadczeń wraz z możliwością korekty już wprowadzonych danych.

W przypadku wystąpienia problemów związanych z uzupełnianiem danych w wykazie studentów  (konieczność edycji lub korekty przebiegu studiów, które nie były kontynuowane po 1 października 2019 r. w POL‑on 1.0) zalecamy kontakt ze wsparciem technicznym – tj. skierowanie zgłoszenia poprzez system HELPDESK OPI PIB (zgłoszenie techniczne).