Powrót do listy

Zablokowanie możliwości dodawania zatrudnienia osobom ubiegającym się o stopień doktora

W związku z tym, że od 1.10.2023 r. w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce został uchylony punkt o zatrudnieniu doktoranta, w module Osoby ubiegające się o stopień doktora, decyzją ministerstwa zablokowano możliwość dodawania danych o zatrudnieniu (uchylone art. 343 ust. 1 pkt 18 i art. 209 ust. 10).

Od 1.10.2023 r. doktorant może być zatrudniony, ale nie gromadzimy już tych informacji w danych osoby. Jednocześnie w module Osoby ubiegające się o stopień doktora nadal będzie widoczna zakładka Zatrudnienie, a dane, które wcześniej uczelnie wprowadziły będą widoczne w trybie do odczytu.