Powrót do listy

Wyłączenie ogólnodostępnych wykazów w POL-on 1.0

Rozpoczęliśmy prace nad wyłączeniem „Ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych” oraz „Wykazu pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych” generowanych na bazie rejestru ze „starego” systemu POL‑on. Dostęp do aktualnego zestawienia „Nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu” będzie możliwy niebawem z poziomu platformy RAD-on (zakładka Baza wiedzy).

Dodatkowo ze względu na udostępnienie w ramach POL‑on 2.0 „Rozszerzonego zestawienia pracowników podmiotu” (Moduł Raporty) wyłączony zostanie w starym systemie także „Raport o stanie zatrudnienia”.