Powrót do listy

Wyłączenie edycji w module „Projekty naukowe” w POL-onie 1

W dniu 22 czerwca 2020 r. planowane jest wyłączenie możliwości edycji danych w module „Projekty naukowe” (dostępnym w POL‑onie 1). Oznacza to, że nie będzie możliwości wprowadzania, zmiany ani usuwania danych w tym module. Moduł pozostanie dostępny w trybie do odczytu.

Informacje o działalności naukowej (realizowanych projektach obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe lub upowszechnianie nauki) będą rejestrowane, ze zmienionym zakresem informacji, w nowym POL‑onie 2.0 w ramach nowego modułu Projekty naukowe – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Wdrożenie modułu Projekty naukowe w POL‑onie 2.0 jest przewidywane na I kwartał 2021 r.
Informacje co do mapowania danych przedstawione zostaną niebawem.