Powrót do listy

Wyłączenie edycji danych w modułach „Patenty i dokonania” oraz „Osiągnięcia artystyczne”

W modułach „Patenty i dokonania” oraz „Osiągnięcia artystyczne” (dostępnych w POL‑on 1.0)  została wyłączona możliwości edycji danych. Oznacza to, że nie będzie możliwości wprowadzania, zmiany ani usuwania danych w tych modułach. Moduły pozostaną dostępne w trybie do odczytu.

Informacje o działalności naukowej będą rejestrowane (ze zmienionym zakresem informacji, zgodnym z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.) w POL‑on 2.0 w ramach nowych modułów „Patenty i prawa ochronne” oraz „Osiągnięcia artystyczne”. Wdrożenie nowych modułów przewidywane jest na IV kwartał 2020 r. Informacje dotyczące mapowania danych zostaną przedstawione niebawem.