Powrót do listy

Wydruk zbiorczego oświadczenia upoważniającego z poziomu danych pracownika lub doktoranta

W module Pracownicy oraz Osoby ubiegające się o stopień doktora została udostępniona możliwość pobrania zbiorczego oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania różnych rodzajów osiągnięć w ewaluacji. Oświadczenie to zawiera informacje o wszystkich osiągnięciach pracownika/doktoranta, przy których zostały dodane informacje z oświadczenia upoważaniającego. Do wydruku zaciągają się dane o publikacjach z PBN oraz osiągnięciach artystycznych, patentach i prawach ochronnych z POL‑on.

Generowanie ww. oświadczenia nie jest obowiązkowe. Przycisk „Generuj” znajduje się w danych pracownika/doktoranta w zakładce „Oświadczenia”, na stronie „Oświadczenia dot. ewaluacji”. Szczegóły w dedykowanym wpisie pomocy.