Powrót do listy

Wydłużony termin sprawozdawczości do POL-on i GUS

W związku z przedłużającym się zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym nowym koronawirusem oraz mając na uwadze docierające do Ministerstwa sygnały od uczelni, że będą one miały także trudność w dochowaniu terminu wprowadzenia danych do Systemu POL‑on tj. do dnia 15 kwietnia 2020 r., uprzejmie informuję, że MNISW podjęło decyzję o przesunięciu terminu wprowadzenia danych do Systemu POL‑on w terminie do dnia 28 kwietnia 2020 r.

Przedłużenie terminu dotyczy wprowadzania danych zarówno do rejestrów POL‑on (studenci, pracownicy, doktoranci) jak również samej sprawozdawczości GUS.

Zmiana terminu sprawozdawczego dotyczy również formularza danych uzupełniających na potrzeby subwencji i dotacji.