Powrót do listy

Wybory do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych

Informujemy Państwa, że od dnia 01.09.2012 dostępna będzie możliwość zgłaszania kandydatów w wyborach do Centralnej Komisji do Spraw Stopni Tytułów Naukowych.
Zgodnie z Rozporządzeniem możliwość zgłaszania kandydatów mają tylko te jednostki, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.
Dostęp do systemu możliwy jest poprzez stronę główną systemu POL‑on. Aby zalogować się w systemie konieczne jest posiadanie odpowiedniej roli w systemie POL‑on.
Role te nadawane są przez lokalnych administratorów systemu POL‑on (posiadających rolę INST_ADM lub INST_NAUK_ADM w danej instytucji/jednostce).
Zgodnie z decyzją Komisji Wyborczej kandydatów można zgłaszać w terminie od 01.09.2012 do 16.10.2012.