Powrót do listy

Wprowadzanie kilku specjalności na kierunku filologia

W dniu 4 października została wdrożona aktualizacja dla modułu kierunków studiów w zakresie uruchamiania kierunku filologia. Uruchamiając kierunek filologia użytkownik może wybrać tylko jedną specjalność. W przypadku gdy jednostka prowadzi więcej niż jedną specjalność na kierunku filologia należy uruchomić kierunek filologia tyle razy ile specjalności jest prowadzonych na kierunku.

Każdy uruchomiony kierunek (specjalność) będzie posiadał inny identyfikator kierunku. W efekcie importując pliki z pracownikami uczelni możliwe jest wskazanie, do minimum której specjalności kierunku filologia ma być przypisany pracownik.

Jeżeli część pracowników ma być przypisana do minimum kadrowego kierunku filologia bez wskazania specjalności, należy dodatkowo, poza kierunkami ze wskazaniem specjalności, uruchomić dodatkowy kierunek filologia i nie wybierać w oknie uruchamiania żadnej specjalności.