Powrót do listy

Wprowadzanie danych studentów powtarzających kierunek studiów lub korzystających z urlopu dziekańskiego.


W związku ze zgłaszanymi przez Państwa pytaniami dotyczącymi sposobu raportowania danych o studentach powtarzających kierunek studiów bądź przebywających na urlopach dziekańskich, informujemy że:

1.    Dla każdego realizowanego przez studenta kierunku studiów należy przekazać do POL‑onu datę przyjęcia na studia ( w imporcie masowym: <dataZarejestrowania>)  na tym konkretnym kierunku (nie należy jej utożsamiać z datą immatrykulacji, czyli przyjęcia w poczet studentów uczelni) i datę skreślenia (w imporcie masowym:  <dataWyrejestrowania>)  studenta z listy studentów danego kierunku. Interpretacja ta wynika z treści Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów.

2.    Jeśli student rozpoczął studia przed 1.10.2012 (czyli na studiach bez przypisanych efektów kształcenia), to w przypadku niezaliczenia pierwszego roku tych studiów, począwszy od 1.10.2012 nie może  realizować pierwszego roku w ramach „starych” studiów (które są wygaszane), tylko powinien zostać decyzją dziekana przeniesiony na pierwszy rok studiów, które mają przypisane efekty kształcenia.  

Zachęcamy Państwa do zapoznania się graficzną prezentacją wybranych przypadków przedstawioną na stronach pomocy systemowej: /dokuwiki/doku.php/kierunkistudiow/studia/scenariuszeinstytucja/przepisanie