Powrót do listy

Wprowadzanie danych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia edycji i sprawozdawania danych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej (31 stycznia 2022 r.) ponownie przypominamy, że dane wprowadzone po tym dniu do systemów POL‑on, PBN i STUDNIA, NIE BĘDĄ uwzględnione w ewaluacji.