Powrót do listy

Weryfikacja danych osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej

W dniach 1 marca – 1 kwietnia możliwa jest weryfikacja danych osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej. Każda osoba uprawniona do głosowania może:

sprawdzić, czy znajduje się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania;
zweryfikować swoje dane znajdujące się w systemie wyborczym (po autoryzacji tożsamości);
wnioskować o dokonanie korekty danych (np. nieaktualny adres e-mail);
złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców (dotyczy osób, które nie znajdują się na wstępnej liście uprawnionych do głosowania).
Wnioski osób zatrudnionych w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, dotyczące aktualizacji adresu e-mail, są przekazywane do pracowników tych podmiotów, posiadających w POL‑on rolę INST_PR/INST_NAUK_PR. Osoby te będą aktualizować adres e-mail pracownika bezpośrednio w systemie wyborczym.

System wyborczy : https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19