Powrót do listy

Wdrożenie zmiany we wprowadzaniu dat podczas rejestracji i edycji danych studiów na kierunku

19.10.2023 r. została wdrożona poprawka, która dotyczy wprowadzania dat podczas rejestracji i edycji danych studiów na kierunku (moduł Kierunki studiów).
Dotychczasowe pole „Data utworzenia” zostało zastąpione przez pole „Data rozpoczęcia prowadzenia studiów”, uzupełniane automatycznie na podstawie informacji wprowadzonej na poziomie uruchomień przypisanych do kierunku. Dopóki dla danego kierunku nie zostaną wprowadzone uruchomienia, wspomniane pole będzie puste.
Zmiana ma na celu zapewnienie pełnej zgodności danych wprowadzanych w module Kierunki studiów z wymogami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL‑on.