Powrót do listy

Wdrożenie zmian w słowniku dziedzin i dyscyplin w module Pracownicy

30.01.2023 r. zostały wdrożone zmiany w słowniku dziedzin i dyscyplin w module Pracownicy.

Dają one możliwość złożenia oświadczenia w nowej dyscyplinie lub nowej nazwie pracownikom nowo zatrudnionym oraz pracownikom, dla których upłynął okres 2 lat od złożenia poprzedniego oświadczenia (oraz uzupełnienia oświadczenia o zaliczeniu do liczby N ze wskazaniem właściwej dyscypliny).

Zmiany zostały wprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.