Powrót do listy

Wdrożenie zmian w modułach Pracownicy oraz Studenci w warunkach produkcyjnych

W dniu 2020-01-10 wdrożony został nowy moduł pracowników oraz moduł studentów (dostęp w dotychczasowej aplikacji).

Oba moduły zawierają większość dostosowań związanych z wprowadzeniem nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r.

W ramach modułu studentów dostępna jest zarówno ścieżka zasilania z poziomu interfejsu użytkownika jak i moduł importu XML.

Moduł pracowników zawiera dostęp poprzez interfejs użytkownika oraz API. Trwają jeszcze ostatnie testy importu XML do tego modułu na środowisku demo i również ta funkcjonalność zostanie Państwu niedługo udostępniona.

W ramach wdrożenia odświeżone zostało również środowisko demo.

Jest to pierwsze kluczowe wdrożenie dostosowujące zakres tych usług systemu z punktu widzenia zakresu danych do wymagań nowej ustawy. W dalszej kolejności usługi będą rozbudowywane również o kolejne funkcje poprawiające ergonomię pracy (m.in. zmiany w interfejsie użytkownika polegające na uproszczeniu widoków zatrudnienia, możliwość pobrania danych do plików zewnętrznych, dodatkowe filtry oraz raporty).

Chwilowo wyłączony został dotychczasowy moduł pracownicy naukowi w starej aplikacji. Trwają prace nad jego archiwizacją i udostępnieniem Państwu wyłącznie w trybie „do odczytu”.

W związku z okresem przejściowym ustawy dane o studentach i pracownikach według nowego zakresu informacyjnego zostaną przekazane do GUS pod koniec marca 2020 r. W najbliższym czasie udostępnimy na stronach pomocy specyfikację nowych formularzy wraz z szablonami plików importowych do części nie podlegającej wyliczeniom bezpośrednio z systemu. Informacje te zostaną opublikowane w kolejnym komunikacie.