Powrót do listy

Wdrożenie wersji systemu 3.9


W dniu 7 maja została uruchomiona wersja systemu 3.9, wdrożone zostały nowe moduły: „Nieruchomości i infrastruktura” oraz „Laboratoria badawcze i aparatura”, do istniejących modułów "Kierunki studiów" i "Studenci" zostały dodane nowe funkcjonalności.

Więcej informacji na https://polon.nauka.gov.pl/wersje-systemu/-/blogs/07-05-2013-wersja-3-9

Materiały instruktażowe do modułów można znaleźć na: https://polon.nauka.gov.pl/filmy-instruktazowe